Skip to main content

“Milieuvriendelijk en veilig openbaar vervoer, de topprioriteit voor Hansea!”

Om deze doelstelling te kunnen bereiken moeten we als groep in België onze krachten bundelen om een hoger niveau van veiligheid te realiseren.

Hier moeten we samen aan werken.

 • In het belang van al onze medewerkers, omdat we hun een veilige werkomgeving willen bieden
 • In het belang van onze reizigers en opdrachtgevers, omdat we een veilige, milieuvriendelijke en betrouwbare partner willen zijn      
 • In het belang van onze directe omgeving, omdat een falend veiligheidsbeleid ook voor hen gevolgen kan hebben

De hoekstenen van ons veiligheidsbeleid

 • Een beheerssysteem voor veiligheid en preventie uitwerken zodat al onze dochterbedrijven op hetzelfde niveau werken en streven naar continue verbetering 
 • Ons bestaand netwerk van preventieadviseurs verder versterken en hun de nodige ondersteuning bieden om een nog actiever veiligheidsbeleid te kunnen voeren
 • De opvolging en evaluatie van de doelstellingen, de statistieken en de actiepunten samen met de directie

Onze belangrijkste doelstellingen op vlak van veiligheid zijn:

 • Het nauwgezet onderzoeken en daardoor verminderen van het aantal arbeidsongevallen
 • Het opzetten van een systeem voor het melden van veiligheidsgebonden incidenten
 • Het verhogen van de arbeidsveiligheid in onze stelplaatsen
 • Het verder uitbreiden van ons netwerk van preventieadviseurs

Welke indicatoren volgen we nauwgezet op en willen we verbeteren?

 • Het aantal arbeidsongevallen en het aantal verloren kalenderdagen
 • Het aantal ongevallen van en naar het werk
 • Het aantal verkeersongevallen en de bijhorende aansprakelijkheid
 • Het aantal ongevallen en incidenten waarbij derden of reizigers betrokken zijn
 • Het aantal verkeersovertredingen

Iedere medewerker draagt een deel van de verantwoordelijkheid 

Iedere medewerker van de groep heeft, in functie van zijn opdracht en competenties, een verantwoordelijkheid bij het verwezenlijken en bewaken van een veilige werkomgeving.
 • Het team van interne preventieadviseurs omdat zij het veiligheidsbeleid uitwerken en bewaken en de nodige adviezen formuleren rond welzijn op het werk 
 • De hiërarchische lijn omdat zij finaal beslissen over de adviezen van de preventiedienst en zo de strategie en prioriteiten rond welzijn op het werk vastleggen
 • Iedere medewerker van Hansea, omdat hij door zijn veilige aanpak blijk geeft van zijn professionaliteit en bijdraagt tot een werkomgeving in een positieve sfeer
“We rekenen op iedereen om altijd veilig te werken en daarbij de juiste keuzes te maken.  Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, altijd en overal !”
 
Samen moeten we er naar streven om binnen onze markt en binnen onze sector dé referentie te zijn op vlak van veilige en milieuvriendelijke vervoersoplossingen !”
 
Luc Jullet                                                                        Bruno Seurinck
Algemeen directeur                                                          HR directeur