PASSIONATE ABOUT TRANSPORT
Hansea NV
Groenendaallaan 387
2030 Antwerpen
Tel.: +32 3 544 33 70
info@hansea.be
Hansea SA
Groenendaallaan 387
2030 Anvers
Tel.: +32 3 544 33 70
info@hansea.be
Hansea NV
Groenendaallaan 387
2030 Antwerp
Tel.: +32 3 544 33 70
info@hansea.be
fefb78cb-010d-4acf-803a-2ec99a2a4cf2

Samen met Idewe voor welzijn op het werk - idewe

“Na een marktraadpleging onder externe diensten voor preventie, bescherming en welzijn op het werk, waarbij werd gefocust op dienstverlening aan Hansea-medewerkers en -stelplaatsen, hebben wij ervoor gekozen om verder samen te werken met Idewe”, bevestigt Bruno Seurinck, human resources manager.  “Ook hebben wij het actieterrein uitgebreid en wordt er naast veiligheid onder andere aandacht besteed aan ergonomie, psycho-sociale aspecten, agressie- en traumabegeleiding en stress op het werk.  Bovendien hebben wij ervoor gekozen om chauffeur gelijk te schakelen met ‘veiligheidsfuncties’.  Dit vertaalt zich in een ruimere interpretatie inzake risicobeoordeling en in het jaarlijks aanbieden van een medisch onderzoek.  Globaal onderscheiden wij nu twee groepen medewerkers.  Enerzijds zijn dat alle ‘veiligheidsgerelateerde’ functies zoals chauffeurs, mecaniciens en onderhoudspersoneel.  Anderzijds zijn dat alle administratieve functies die wij beschouwen als ‘beeldscherm’-werk, waardoor zij eveneens beter opgevolgd worden”.

“Met Idewe is overeengekomen dat zij zoveel als mogelijk werken met dezelfde arbeidsgeneesheer, die de werksituatie en de chauffeur kent.  Hansea-medewerkers mogen die arbeidsgeneesheer bijvoorbeeld ook om een tweede opinie vragen voor niet-werkgerelateerde medische klachten.  De arbeidsgeneesheren zijn gebonden door hun beroepsgeheim.  Medewerkers kunnen hen bijgevolg in alle vertrouwen consulteren”, beklemtoont Bruno Seurinck. “Ter ondersteuning van onze preventieadviseurs zullen wij samenwerken met functionele experts van Idewe voor bijvoorbeeld inrichting van werkplaatsen en preventie van arbeidsongevallen”.